Özelleşme sonrasında Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop il ve ilçelerinde elektrik dağıtım şebekesinin işletme ve yönetimini devralan YEDAŞ, tedarik sürekliliği ve kalitesini artırmak için 2011 yılından bu yana

1 Milyar 275 Milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdi. Elektriğin son kullanıcıya ulaştırılması için dağıtım merkezleri, enerji nakil hattı, transformatör gibi şebeke unsurlarını yenileyen YEDAŞ, gelişen bölgelere yeni tesisler inşa ederek talebi karşılamak için güç artırımları yaptı.

2018 Yılında Elektrik Dağıtımına 270 Milyon TL Değerinde Yatırım

Bölgede 3 milyondan fazla tüketiciye ısınma, elektrikli araç gereçlerini çalıştırma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması için elektrik enerjisini dağıtan YEDAŞ, 2018 yılı içinde 270 Milyon TL değerinde yatırımı tamamladı. 240 Milyon TL değerinde yatırımla 385 adet transformatör, 213 km enerji nakil hattı, 1.970 km kırsal / köy şebeke, 104 km yeraltı şebekesi, 81 km müstakil aydınlatma ve 63 adet dağıtım merkezi kesici ölçülü kabin tesis etti. Bu yatırımlarla enerji dağıtım tesislerini, daha modern ve güçlü bir yapıya kavuşturdu. Dijitalleşmeye büyük önem veren YEDAŞ, benimsemiş olduğu proje bazlı değişim ve yönetim yaklaşımı çerçevesinde 2018 yılı içinde yasal mevzuat uyumuna önemli miktarda proje kaynağı ayırdı. Bunun yanı sıra; şebeke izleme sistemleri, siber güvenlik, saha operasyon işlemlerinin anlık takibi, finansal iş akışları ile bu akışları destekleyen SAP yazılım ve veri altyapısının iyileştirilmesi, veri analizi ve yetkinliklerinin artırılması, müşteri hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi için 5,5 Milyon TL değerinde teknoloji yatırımı hayata geçirdi. 6.5 Milyon TL tutarında sayaç; 17.5 Milyon TL’lik çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ve diğer alanlara yatırım yaptı.

YEDAŞ Büyüyen ve Gelişen Yerleşim Alanları için Elektrik Dağıtım Altyapısını Hazırlıyor

Tüketici memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdüren YEDAŞ,  işletme ömrü tükendiği için kesinti ve arızalara neden olabilecek şebeke yapısını ve dağıtım binalarını uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca dijitalleşme ve akıllı şebeke alanında yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek, operasyonel verimlilik ve mükemmellik sağlayacak uygulamaları hayata geçiriyor. Geniş ve dağınık yerleşime sahip bir coğrafyada hizmet veren YEDAŞ, uç bölgelerdeki hanelere de şehir merkezi ile aynı nitelikte elektrik enerjisi dağıtmak için kırsal şebeke yenileme ve güçlendirme yatırımları yapıyor. Aynı zamanda yeni oluşan yerleşim alanlarında ilerleyen dönemlerde meydana gelebilecek elektrik talebini karşılayacak şekilde elektrik dağıtım şebekesini tesis ediyor. Elektrikli araç gereçlerin daha fazla kullanılmasıyla artan elektrik talebini karşılamak ve gerilim düşümü probleminin önüne geçmek amacıyla güç artırımı gerçekleştiriyor.