Mülki İdare Amirlerimiz; milletimizin huzuru, güvenliği ve mutluluğu için üstün bir vazife şuuruyla hareket eden, sadece devletin varlığını, gücünü ve otoritesini değil, şefkatini, merhametini ve gülen yüzünü de temsil eden, kamu hizmetlerini vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla sunulmasında sorumluluk üstlenen kişilerdir.

Türk İdareciler Derneği’nin 1978 yılındaki Genel Kurulu’nda kabul edilen 10 Ocak İdareciler Günü, Mülki İdare Amirlerimizin mesleki sorunlarının dile getirilmesi, dayanışmanın sağlanması, hatırlanma ve mesleki misyonun canlı tutulması açısından önem arz etmektedir.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla vatandaşı önceleyen, kamu yönetiminde açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin yerleştirilmesi ve devlet aygıtının hızlı, etkin ve adaletli çalışması hususunda mülki idare amirlerine büyük sorumluluklar düşmektedir.

“Her tarafı harabezâr olan memleketin her neresinde bir eser-i ümrân ve terakki gördümse, bunların bir vali ve kaymakamın himmet ve gayretiyle yapıldığını öğrendim.” diyen Osmanlı Sadrazamı ve Dâhiliye Nâzırı Talat Paşa’nın sözleri ne kadar manidardır. Geçmişten günümüze Mülki İdare Amirlerimiz, memleketin her köşesinde, kendilerine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olmuşlardır. Kendilerine verilen devleti temsil etme pâyesinin farkında olarak, çok önemli, insanımıza dokunan, karşılık bulan, kıymetli ve unutulmayacak hizmetlere imza atmışlardır. 

Bu vesileyle, tüm mülki idare amirlerimizin “ 10 Ocak İdareciler Günü” nü tebrik ediyor, mensuplarımıza hayırlı çalışmalarında başarılar temenni ediyorum.

Mustafa ÇİFTÇİ

Vali