İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Mustafa Çiftçi  başkanlığında gerçekleştirildi.

KARAR TARİHİ : 21/05/2020

KARAR NO : 2020/32

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Sayın Vali Mustafa ÇİFTÇİ Başkanlığında, 21/05/2020 tarihinde saat 09:30’da Valilik Binası Toplantı Salonunda OLAĞANÜSTÜ olarak toplanmış, gündemdeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır: İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19/05/2020 tarih ve E.8184 sayılı Genelgesinde; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulandığı, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek için ek tedbirlerin alındığı, 81 ilde Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlamak suretiyle 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

MADDE 1- 22.05.2020 tarihi saat 24:00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

MADDE 2- Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

 1. a) Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin;

a.1) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günüsaat 23:00’e kadar faaliyetlerine devam edebilmelerine,

a.2) Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip-gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

a.3) 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olmasına,

 1. b) Sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilmesi amacıyla 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmasına, 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,
 1. c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin açık olmasına,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerlerinin açık olmasına,

 1. d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastanelerinin açık olmasına,
 1. e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelerin  (Gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.) açık olmasına,
 1. f) Valiliğimiz ve ilçelerde kaymakamlıklarımız tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisinin açık olmasına, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircilerinin kura yöntemi ile belirlenmesine ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketlerinin açık olmasına), ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde resmi kurumların araçları için ihtiyaç olacak akaryakıtın anlaşmalı oldukları firma tarafından sadece bu ihtiyacın karşılanabilmesi için Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden çalışanlarına izin belgesi almalarına, bu izin belgesi ile nöbetçi oldukları gün hariç sadece anlaşmalı oldukları resmi kurum araçlarına akaryakıt temin etmelerine, bu işlemin dışında marketleri dâhilhiçbir surette satış yapmamalarına, 
 1. g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketlerin açık olmasına,

h)İlimizde yer alan hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin açık olmasına,

ı)İlimizde sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmaların açık olmasına,

i)İlimizde makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına,

 1. j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların açık olmasına,
 1. k) Oteller ve konaklama yerlerinin açık olmasına,
 1. l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesislerinin açık olmasına,
 1. m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklamak suretiyle yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenlerin açık olmasına (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır),

n)İlimizde faaliyet gösteren gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarının açık olmasına,

 1. o) Mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla, daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaatta bulunmaları ile uygun görülen tesis ve işletme çalışanlarına anılan Müdürlük tarafından izin belgesi düzenlenmesi şartıyla açık olmasına,

ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerinin açık olmasına,

 1. p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak ilimizde Valilik, ilçelerde kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerin ise ilgili Ziraat Odası tarafından çalışanlarına izin belgesi düzenlenmesi şartıyla açık olmasına,

r)Çorum Belediye Başkanlığının kontrol ve denetiminde 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin açık olmasına,

MADDE 3- Bu madde kapsamında sayılan ve aşağıda yer alan kişilerin, 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlamak üzere 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasında istisna kapsamında değerlendirilmesine;

 1. a) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19/05/2020 tarihli ve E.8184 sayılı Genelgesinin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanların,
 1. b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
 1. c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanların,

ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların,

 1. d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,
 1. e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların,
 1. f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanlarının,
 2. g) Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçilerinin,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanların,

 1. h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanlarının (asgari sayıda olmak kaydıyla),

ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların,

i)Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan çiftliklerinde çalışanlar ile küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenlerin,

j)İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların,

 

 1. k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanların,
 2. l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde görevli olanların,

m)Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dâhil, zorunlu sağlık randevusu olanların,

 1. n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanların,
 2. o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (iş yeri hekimi vb.),

ö) Veteriner hekimlerin,

p)Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 23-24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde acil ihtiyaç ve taleplerin karşılanabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, asansör, çilingir vb. teknik servis sağlayan iş yerleri için Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği tarafından nöbet listesi oluşturulmasına, nöbetçi oldukları gün için Vefa Sosyal Destek Birimi tarafından izin belgesi düzenlenen teknik servis çalışanlarının,

 1. r) İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenlerin,
 1. s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personelin,

ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile 26.05.2020 Salı günü saat 18.00’dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanların (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

 1. t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanların,
 1. u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçilerinin,

ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi irtibat tesis edeceklerin (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraber çalışanların,

 1. y)05.2020 Pazar gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere, aziz şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde refakatçilerinin (şehit yakınlarının şehitliklere ulaşımları talepleri halinde ilimizde Valilik tarafından, ilçelerde kaymakamlıklarca sağlanmasına),
 1. z) Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, müracaatları halinde çalışanlarına izin belgesi düzenlenmek kaydıyla ilimizde faaliyet gösteren toprak sanayi tesisleri, tuğla, kiremit fabrikası çalışanlarının,

MADDE 4- Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evlerinde kalmasına,

MADDE 5- Ekmek üretiminin,teminin ve dağıtımının düzenli olması amacıyla Belediye Başkanlığı, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odası ve bağlı Fırıncılar Odasıtemsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına, komisyonun kontrol ve takibinde olmak üzere ekmek fırınları tarafından üretim, satış, planlama ve dağıtım yapılmasına,  

MADDE 6- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, bukapsamda gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılmasının esas olmasına, 23.05.2020 Cumartesi günü gazete dağıtımının/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,

MADDE 7–İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 19/05/2020 tarih ve E.8184 sayılı Genelgesinde yer alan istinaslar içerisinde sayılmayan kişi, kuruluş veya işletmelerin gerekli olması halinde bağlı bulundukları/ilgili oldukları kurum ve kuruluşlara müracaat etmelerine, bağlı/ilgili kurum ve kuruluş tarafından durumlarının değerlendirilmesine, durumu uygun görülenlere izin belgesi düzenlenmesine,

MADDE 8– İlgili ticaret ve meslek odaları ile birlik odalarının, Valiliğe müracaat etmeleri halinde izin belgesi düzenleyen yetkili personellerinin 23 Mayıs 2020 tarihinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmalarına,

MADDE 9- Alınan kararların ve belirlenen tedbirlerin uygulanmasının, kolluk birimleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, 

MADDE 10- Alınan kararlara uymayan kişiler/işyerleri hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına, ayrıca aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 12-Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 13-Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Belediye Başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Jandarma Komutanlığına, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine,Fırıncılar Odasına, Çorum Ziraat Odasına, DSYB Başkanlığına, Arıcılar Birliğine, Çorum Veteriner Hekimleri Odasına, Çorum AHL Park AVM Yönetimine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.