Hitit Üniversitesi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yüksek lisans ve doktora programlarımıza yoğun bir talebin olduğu açıklandı

Hitit Üniversitesi’nden yapılan açıklama da, Sosyal Bilimler Enstitüsünün 3 tezsiz yüksek lisans (Bankacılık ve Finans, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi), 9 tezli yüksek lisans (Bankacılık ve Finans, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları ve Temel İslam Bilimleri) ve 4 doktora (İşletme, Felsefe ve Din Bilimleri, Temel İslam Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları) olmak üzere toplam 16 programı için 862 başvuru gerçekleştiği bildirildi.

Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 1’i tezsiz yüksek lisans (Kimya), 12’si tezli yüksek lisans (Fizik, Biyoloji, Kimya, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Adli Bilimler, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi) ve 2’si doktora (Makine Mühendisliği ve Kimya) olmak üzere toplam 15 program için 154 başvuru yapıldığı kaydedildi.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne ise 1’i tezsiz yüksek lisans (Beden Eğitimi ve Spor) ve 2’si tezli yüksek lisans (Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor) ve 1’i Doktora (Beden Eğitimi ve Spor) olmak üzere toplam 4 programa 175 başvuru yapıldığının belirtildiği açıklama da, 3 enstitüde toplamda 5 tezsiz yüksek lisans, 23 tezli yüksek lisans ve 7 doktora programına toplam 753 kontenjan için bin 191 başvuru gerçekleştiği ifade edildi.