AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “Hem hayatı hem eserleri hem de asırlar ötesine geçen öğretileriyle gönül dünyamızı aydınlatan Mevlana Celaleddin-i Rumi; dil, din ve ırk ayrımı yapmadan, gönüllerimize birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü tohumları ekmekte, barış içerisinde yaşanılabilir bir dünyanın mümkün olduğunu dizeleri ve sözleriyle ifade etmektedir” dedi.  

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “Türk-İslam Medeniyetinin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerin başında gelen Mevlana, “Gel, gel, ne olursan, kim olursan ol, gel” sözü ile karşılıksız sevgisi, derin merhameti ve müstesna düşünceleriyle sadece İslâm alemini değil, diğer dinlere mensup insanları da kendine hayran bırakmıştır. Zira yaşadığımız dünya bugün, her zamankinden daha fazla Mevlana’nın hoşgörüye ve birbirimizi anlamaya yönelik öğreti ve mesajlarına ihtiyaç duymaktadır” dedi.  

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı “Bu duygu ve düşüncelerle; sevginin, barışın, kardeşliğin ve hoşgörünün sembolü olan, bu toprakların yetiştirdiği ender şair, düşünce adamı ve mutasavvıflardan Mevlana’yı sevgi ve rahmetle anıyorum. Mevlana’nın 747. vuslat yıl dönümünün millet olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dünya barışının tesisine vesile olmasını temenni ediyorum.